This content is not available in the selected language. Currently viewing the original: Slovenščina | Back to the content in your language

Kaj pomeni razmerje za traktor moč/teža

0

Zanima me kaj pomeni razmerje moč teža pri traktorjih. Kakšno razmerje je boljše ( podatek večji ali manjši) ali idealno? Ali je vezano tudi na boljšo izkoriščenost tudi v težjih pogojih dela?

Answers

You have no permissions to answer this question!